Základná škola Staré Hory

Dnes je , meniny má . Update: 02.02.2022

  Základná škola Staré Hory

Školský rok 2021/2022 .:. Školský rok 2020/2021 .:. Školský rok 2019/2020 .:. Školský rok 2018/2019 .:. Školský rok 2017/2018 .:. Školský rok 2016/2017 .:. Školský rok 2015/2016 .:. Školský rok 2014/2015


Od 1.2.2022 sme začali používať webku zsstarhory.edupage.org ako hlavnú.Táto webová stránka už nebude aktualizovaná.


OZ HOREC
Vyhlasenie_2_p-vyplnene
Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_FO_za_rok_2021
Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov
Vianoce pre zvieratká :) . S pánom školníkom sme pripravili pre lesné zvieratá plný krmelec sena, suchého chleba, ovocia a zrna. Nezabudli sme ani na vtáčiky. Vyrobili sme im pochúťky zo semienok, rozvešali po stromoch a nasypali aj plnú vtáčiu búdku. Pekné Vianoce.
Padá sniežik padá, do našeho dvora, pod perinu bielu ukryla sa hora. Padá sniežik padá, biely mäkký sneh, poďme rýchlo deti na najbližší breh. Biele vločky snehu krúžia sem a tam, radujú sa deti zima prišla k nám :) .
Oznam o uzatvorení cesty do školy 14.12.2021
Takto nás navštívil MIKULÁŠ s partiou.
ĎAKUJEME za zapojenie sa!

Milí rodičia, milé deti. Aj tento rok sa zapojíme do tohto krásneho projektu. Kto má záujem, môže spolu s rodičom pripraviť darček pre seniora, ktorý bude venovaný Seniordomu Betonika v BB. Kto má záujem, krabičku, prosím, odovzdajte triednemu učiteľovi do konca novembra. Pomáhajme a robme radosť spolu. ❤️


Výroba adventných svietnikov - výsledky našej práce
Žiaci 6. ročníka sú aj tento školský rok zapojení do projektu Detská lesnícka univerzita. V piatok 22. októbra 2021 sa vo Zvolene zúčastnili na jej otvorení a stali sa z nich študenti. V parku prostredníctvom aktivít lesnej pedagogiky spoznávali stromy. Potom sa zúčastnili na prednáške "Les to nie sú len stromy a zvieratá". Najviac ich zaujalo, že na Slovensku sa ročne vysadí 40 miliónov stromov. Prekvapilo ich, že škorica sa vyrába z kôry stromu. Prežili pekný deň a tešia sa na novembrové stretnutie.
Oznam k fungovaniu krúžkovej činnosti
Jesenné prázdniny v šk. roku 2021/2022
Oznam o zmene poskytovania stravovania
Na hodine etickej výchovy sme si pripomenuli Svetový deň výživy (16.10.). Debata bola o význame výživy, jej zložení. Zamerali sme sa aj na problém hladu - obezity vo svete. Rozprávali sme sa aj o potrebe šetrenia potravín. Vytvorili sme našu potravinovú pyramídu :) .
Aj tento školský rok sme sa zapojili do výzvy pomôcť útulku TULÁČIK. Vyzbierali sme množstvo nepotrebných diek, obliečok, uterákov, granuliek a konzerv. Ďakujeme veľmi pekne pani Nemčokovej, ktorá vyzbierané veci zaviezla štvornohým kamarátom. ĎAKUJEME všetkým, ktorí pomohli.

Na hodine regionálnej výchovy sme putovali históriou obce. V Stálej baníckej expozícii na Starých Horách žiakov 1.,2. ročníka a 5.,6. ročníka ochotne prijal pán Richard Čillík. Previedol nás vynovenou expozíciou, porozprával o histórii, baníctve a zmenách obce v čase. Ďakujeme za milé stretnutie 😊.

Krásne jesenné slnečné počasie sme využili na potulky Urpínom, v rámci turistického krúžku. 25.9.2021 sme sa zúčastnili Dňa hviezd na Hvezdárni Vartovka. A októbrovú sobotu sme sa prešli cestičkami bystrického Urpína.

Tento školský rok sa naša škola zapojila opäť do programu ŠKOLSKÉ OVOCIE a zapojili sme sa aj do MLIEČNEHO PROGRAMU. Jeden týždeň si všetci žiaci pochutnajú na čerstvom ovocí a druhý týždeň na mlieku alebo mliečnom výrobku. Podporujeme zdravý životný štýl, dopĺňame vitamíny a posilňujeme našu imunitu. Dobrú chuť 😊

Dňa 17.9.2021 sme boli uvítať našich našich nových obyvateľov aj my naším vystúpením. Zaspievali sme im uspávanky, a tým sme chceli prispieť ku krajšiemu priebehu Uvítania do života pre našich nových kamarátov.

Rodičovské združenie
Prvé septembrové dni v škole, 7.9.-8.9.2021, sme mali OŽZ. Prvý deň sme absolvovali teoretickú časť zloženú z pohybu a pobytu v prírode, mimoriadnych situácií CO, zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy a environmentálnej výchovy. Opäť sme sa dozvedeli nové veci, diskutovali sme na rôzne témy, hrali sme scénky prvej pomoci, dozvedeli sme sa, čo je dôležité zobrať si do lesa. Praktickú časť sme strávili s lesníkom Jozefom a štvornohým priateľom Jaris. Sprevádzali nás cestou do Richtárovej, kde nám pripravili rôzne zastavenia. Hádali sme zvieratá, dozvedeli sme sa, ako sa meria výška a objem stromov, hádali sme zvuky zvierat, čítali sme z lesníckej mapy, pútavo a zaujímavo nám rozprával o tom, ako sa máme správať v lese.

6.9.2021 sme mali v škole FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ. Deň 8. september je Medzinárodným dňom gramotnosti, ktorým medzinárodné spoločenstvo upozorňuje na všeobecnú negramotnosť v oblasti financií. Na hodinách sme s pani učiteľkami diskutovali o fianciách, rodinnom rozpočte, nakupovali sme v obchode, sporili a šetrili sme si peniaze.

Naši milí prváčikovia sa prvé dni zoznamovali s našou školou. Pani učiteľka ich previedla po jednotlivých triedach. Prváčikovia sa nám predstavili, ako sa volajú, zaspievali nám pesničku. Verím, že sa im u nás bude páčiť.

Vyhlásenie o bezpríznakovosti
pdf verzia
Otvorenie šk. roku 2021/2022
Zisťovanie záujmu o domáce AG testovanie
Informácie o platení ŠKD
Informácie jedálne k réžii, platbám za obedy

Základná škola Staré Hory (C), 2014-2022